Teede järelevalve

+372 5301 4066

Teedeehituse omanikujärelevalve

Tagame teedeehituse kvaliteetse ehitamise dokumentide koostamise ehitaja poolt.

Teede jarelevalve

Vee – ja kanalisatsiooni omanikujärelevalve

Tagame projektide kvaliteetne elluviimine vastavalt dokumentatsioonile.
Teede jarelevalve

Gaasitrasside omanikujärelevalve

Tagame ohutu gaasitrasside ehituse vastavalt projekti dokumentatsioonile.

Projektide analüüs

Teostame teedeehitusprojekti süvaanalüüsi ning aitame lahendada tekkivad küsimused.
Teede jarelevalve

Ehitusmaksumuste koostamine

Koostame teedeehitusprojekti põhjal ehitusmaksumuse ja vajadusel hanke.
Teede jarelevalve

Mõõdistuste teostamine

INSPECTOR ja penetromeetriliste mõõdistuste teostamine.